Relining av ventilation

För en fungerande och energisparande ventilation

Vårt erbjudande

Precis som med dina avlopp håller inte dina ventilationskanaler för evigt. Läckande ventilationskanaler blir snabbt kostsamt när energi försvinner ut ur ventilationssystemet. Att byta ut hela systemet som innebär stor åverkan i hem och hushåll, är sällan nödvändigt utan en kanaltätning från insidan räcker oftast. Genom Linervent-metoden som består av inspektion, rengöring, kanaltätning och kvalitetsinspektion fodrar vi dina befintliga ventilationskanaler med ett elastiskt tätningsmaterial som självklart uppfyller brandkraven i Boverkets Byggregler (BBR) för imkanaler. Metoden säkerställer även kostnadseffektiv asbesthantering vid arbeten i eternitrör. 

  • Säkerställer att ditt ventilationssystem klarar OVK
  • Begränsar spridning av oönskade odörer
  • Lång livslängd
  • Kostnadseffektivt
  • Snabbt åtgärdat

Säljpresentation

Här finner du en pdf med ytterligare information för att läsa om hur installationen går till steg för steg. 

Säljpresentation Linervent 2017.pdf Säljpresentation Linervent 2017.pdf
Size : 2835.496 Kb
Type : pdf
 
 

© Copyright www.cps.se