Minska slitaget med unika Slick 50!  

.................................................................................................................................................

Nu har Du möjlighet att minska slitaget i motorer, växellådor och snäckväxlar med unika Slick 50 - den enda motorbehandlingsprodukten som blivit uppmärksammad av SAE (Society of Automotive Engineers, USA) och som kan visa statistiskt fastställd dokumentation* från tester hos det mycket välrenommerade och oberoende testinstitutet SWRI (Southwest Research Institute, USA).

Att Slick 50 är certifierad hos API (American Petroleum Institute) och uppfyller dess högsta kvalitetsstandard  borgar för att produkten är kompatibel med oljeindustrins produkter.

Fram Filters - världens största tillverkare av oljefilter - har rapporterat att Slick 50 enligt deras tester inte har några negativa effekter på deras oljefilter. Produkten kan inte heller orsaka någon form av igensättning

Den aktiva substansen i Slick 50 är PTFE (polytetrafluoretylen - i dagligt tal Teflon) från Du Pont, vilka Slick 50 i USA har ett nära samarbete med. PTFE-partiklarna fäster med hjälp av speciell kemisk teknologi på alla metallytor och behandlar dessa med ett långtidsverkande skikt som förhindrar friktion, slitage och varmgång. Skiktet finns sedan kvar oberoende av ytterligare normala oljebyten.

Vi ser fram mot att få hjälpa Dig spara pengar genom att motverka slitage i Dina tillämpningar. Där smörjbehov finns gör Du besparingar genom att använda utmärkta Slick 50.

För mer information ring oss gärna på telefon :0381/15570
fax 070/6591551 eller E-post

*  = De fyra dokumenten från SAE är:

#941982 -The Use of Radioactive Tracer Technology in Studying Lubricant Chemistry to Enhance Bearing and Ring Wear Control in an Operating Engine.

#941983 - Engine Durability, Emissions and Fuel Economy Studies with Special Boundary Lubricant Chemistry.

#952474 - Radioactive Tracer Study of Start-Up Wear Versus Steady State Wear in a 2.3 litre Engine.

#952475 - Mechanism Studies with Special Boundary Lubricant Chemistry.

Besök  Slick 50 :s hemsida på Internet: http://www.slick50.com eller http://www.slick50.nu