Rörbehandling på gjutjärnsrör med PTFE  

.................................................................................................................................................

Vi börjar med att slipa rören med fräs som drivs med vatten.
Slipning sker från översta våning till källargolv, plus ca 1m under källargolv. Det tar ca 2 timmar att utföra slipningen i varje lägenhet.
Efter slipningen så filmar vi rören för att kolla efter eventuella skador. När dessa arbeten görs så kan alla lägenheter
användas utom i den man arbetar i. Efter några dagar när man slipat alla rör i den trappuppgång man börjat i.
Så stänger man av alla avlopp som skall behandlas under 36 timmar. Vi monterar bort alla toastolar och vattenlås i badrum och kök.
Vi torkar rören med varmluftsfläktar. När sedan rören torkat så belägger vi rören ett lager PTFE-Superflex(en komponerad vinylpolymer med PTFE).
Superfexen får nu torka över natten, för att sedan på morgonen ytterligare belägga rören med ett lager Superflex.
Fram på eftermiddagen dagen efter 1:a lagret, så monteras toastolar och vattenlås åter. Efter 18:00 kan man använda avloppen igen. Fördelen med denna behandling är att man kan bo kvar i sin lägenhet under arbetes gång. Man får en bra koll på sina rör i och med den tuffa slipningen som vi gör. Superflexen är vatten baserad och innehåller ej någon form av biocider eller aggressiva kemikalier,
vilket gör att de är miljöanpassade redan i förpackningarna.