Klottersanering & klotterskydd  

.................................................................................................................................................

AGS – Anti-Grafitti-System

Klotter är en form av miljöförstörning som finns överallt i varierande mängd i takt med klottervågornas framfart. Trion Tensid AB som vi samarbetar med har följt utvecklingen i över ett decennium och har utvecklat ett effektivt motmedel mot klotter och allmän nedsmutsning. AGS- Anti-Graffiti-System.

Systemet, som nu används i ett 30 tal länder av utbildade och auktoriserade entreprenörsföretag, består av olika klotterborttagare och klotterskydd för inom och utomhus.

Klotterborttagarna finns i flera varianter och kan användas en eller flera i kombination efter redan utprovade arbetsmetoder, anpassade till det klottret sitter på.

Klotterskydden har en livslängd om ca 5 år. Lämpligt skydd appliceras med hänsyn till miljön och ytans känslighet.

Med rätt utnyttjande av AGS-systemet kan de flesta klotterproblem lösas på ett för omgivningen miljövänligt sätt och med produkter som inte tillhör gruppen hälso- eller miljöfarliga.

Klotterborttagning

Att avlägsna klotter är ofta tidsödande, dyrt och besvärligt. Ibland används borttagningsmetoder som direkt skadar ytan och försvårar eventuell framtida klottersanering. AGS-metoden är en effektiv teknik för sanering av såväl klotter som luftföroreningar. Arbetssätt och val av medel anpassas efter det aktuella underlaget, miljön och vilken utrusning som står till förfogande. AGS klotterborttagare appliceras på den nedklottrade ytan med roller, pensel eller spruta. När klotterborttagaren fått verka på ytan avlägsnas den och det upplösta klottret med hetvatten under högtryck(om ytan tål detta). Med AGS avlägsnas klotter från exempelvis , betong, granit, gnejs, oorganisk färg, behandlat trä, kakel, och vissa plaster. Samtliga rengörningsmedel i AGS systemet är helt fria från aromatiska och klorerande kolväten. De är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:normer.

Klotterskydd

Var steget före klottrarna, använd klotterskydd. Klotterskydd är en form av färglöst skikt som läggs på en helt ren yta för att förhindra klotter att fastna och tränga in i underlaget. Det görs i två påläggningar. Att ta bort klotter från en klotterskyddad yta är betydligt enklare än från en oskyddad. Den skyddade ytan spolas enkelt av med varmt vatten. En annan aspekt är ekonomin- Det är betydligt billigare att ta bort klotter från en skyddad yta än från en oskyddad.

Fasadrengörning

Metoderna att ta bort smuts och föroreningar från fasader varierar med hänsyn till olika fasadmaterial och föroreningar. De största föroreningskällorna i vår tid är bilar och andra transportmedel, industriutsläpp samt fastighetsuppvärmning. Bästa och säkraste sättet att tvätta en fasad är att först analysera vad smutsen/föroreningen består av och hur den är beskaffad ( ålder, kvalitet, mm). Val av rengörningsprodukt och metod beror på flera samverkande faktorer som fasadmaterial, förorening, krav på renhetsgrad, ålder och tjocklek på smutsskiktet. Tekniken är enkel, analysera först fasaden för val av rätt rengörningsmedel, applicera medlet på ytan, låt verka och spola av med vatten. Trion Tensid AB har med BPS – systemet utvecklat ett komplett system för rengörning av fasader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.