Rörrenovering med Epoxistrummpa

.................................................................................................................................................

Vi förnyar dina trasiga rör utan ingrepp utifrån!

Vi arbetar med en fullt utvecklad metod att strumpinfodra trasiga spillvatten- och dagvattenrör i och utanför fastigheter.

Strumpinforingen utföres med en plast och kompositblandning i olika tjocklekar i dimensioner från mindre 75 – 225 mm, vilket medför en kortare arbetstid och ett lägre pris än konventionella rörbyten. Detta betyder mindre störning för hyresgästen och minimala ingrepp i fastigheten.

Relining är ett snabbt och enkelt sett att renovera rör som av någon anledning annars behöver bytas ut mot nya rör vilket oftast innebär omfattande ingrepp i fastigheten. Anledningar till behov av relining kan vara sättningar, frätande angrepp, rotintränging, fogförskjutning eller annan skada. Metoden kan även användas vid stambyten som ett underlättande moment där delar av det befintliga röret är svåråtkomligt.

Vid relining används en polyesterarmerad filtstrumpa som foder. Detta foder impregneras med en miljöanpassad epoxi och vrängs sedan in i det gamla röret. Därefter vrängs en ”kalibreringsballong” in i filtstrumpan som sedan trycksätts. Efter ca 12 timmars härdningstid dras ballongen ur och eventuella påstick öppnas genom fräsning med hjälp av en robot. Det ”nya” är nu slätt, skarvfritt och har en mycket lång livstid.